Zavlažování vyřešíme za Vás ...
Kvalitní zavlažovací systém Hunter.
Zahrady v dobré kondici, travnaté plochy.
Zavlažovací systém Hunter
Certifikát

Funkce zavlažovacího systému

Jak funguje automatický zavlažovací systém?

Automatický zavlažovací systém zajišťuje závlahu trávníku rostlin a stromů a to bez nutnosti lidské obsluhy. Voda je distribuována pomocí výsuvných postřikovačů, systém závlahy řídí ovládací jednotka prostřednictvím elektromagnetických ventilů. Množství vody určuje srážkové čidlo. Závlaha je tvořena postřikovači, plastovým potrubím uloženým pod zemí, elektromagnetickými ventily, rozvody elektra, ovládací (řídící) jednotkou opatřenou pamětí pro případný výpadek proudu, ventilovými šachtami, dešťovým senzorem, filtračním zařízením, případně i čerpadlem.

Optimální množství pro zálivku

Většina trávníků vyžaduje přibližně 25 mm/m²; (25l/m²) vody týdně při průměrných letních teplotách kolem 25 – 28°C. Hlavním faktorem je sluneční svit a teplota. Ideální je zalévat přibližně obden.

Kolik vody a jaký tlak je pro provoz systému zapotřebí?

Zavlažovací systém pracuje spolehlivě při pracovním tlaku 2 atm na postřikovačích. Zdroj vody by měl dodávat tlak minimálně 4 atm, při průtoku kolem 1 l/s. Spotřeba vody na zalití jedné zahrady do 1000m2 je od 0,5 – 1,5 m³ na jeden cyklus.

Doba závlahy jednotlivých sekcí

Doba závlahy je úměrná typu postřikovačů. U každé sekce tedy může být (a bývá) doba závlahy jiná. Základní nastavení ovládací jednotky je součástí instalace. Obvyklá délka závlahy je při frekvenci zálivky 3x týdně u rozprašovacích postřikovačů 3-5 min./sekci, u rotačních postřikovačů 10-20 min./sekci, u kapkovacího potrubí 15-45 min./sekci. Vždy ale záleží na konkrétních podmínkách.

Zdroj vody pro závlahu

Zavlažování je možné napojit na vodovod, studnu, vrt, jímku na dešťovou vodu.

Údržba a provoz zavlažovacího systému

Hlavní činností je zazimování a spuštění systému po zimě. Případné vyčištění filtru během sezóny Zazimování se provádí napuštěním systému stlačeným vzduchem, aby se ze systému vytlačila voda, která by mohla zmrznout a systém poškodit. Při jarním spuštění je třeba celý systém napustit opět vodou, vyčistit filtraci, odvzdušnit, seřídit a zkontrolovat. Zajištujeme kompletní servis. První zazimování systému provádíme zdarma.

Jak dlouho mi zavlažovací systém vydrží?

Většina komponentů zavlažovacího systému je z plastů, které mohou sloužit desítky let.

Cena automatického zavlažovacího systému

Na cenu systému má vliv mnoho faktorů. Vždy záleží na velikosti a tvaru zavlažované plochy, množství postřikovačů, zda se instaluje zdroji vody atd.
Orientační cena závlahy na 1 m² zavlažované plochy se pohybuje od 100 – 300 Kč za m².

Fotografie ze zazimování zavlažovacího systému

zazimování zavlažovacího systému
zazimování zavlažovacího systému
zazimování zavlažovacího systému
Zakládání a údržba zahrad

Kontakt

Bc. Pavel Pažout
Kersko 749, 289 12 Sadská
Telefon: +420 606 215 373
e-mail: pp.zavlahy@outlook.cz

Copyright © 2024 by Bc. Pavel Pažout | realizace Regional
Zavlažovací systém Hunter